Windows System Information Tool with Python

Windows sistem bilgilerini Python ile alırsınız. Aslında zaten var olan bir kütüphanenin daha da basitleştirilmiş halidir.

Kullanmadan önce eğer gerekli kütüphane yok ise onu kurmanız gerekli. syspy, gösterdiği verileri psutil ile sağlar.

Manual Page

Install via PyPi

pip install syspy

Usage

from syspy import CPU
from syspy import Disk
from syspy import Info
from syspy import Memory
from syspy import Network

cpu = CPU()

print(cpu.getCpuTimes())

disk = Disk()

a,b,c,d,e,f,g = disk.getDiskPartitions()

print("Part Device: {}\nUsage Total: {}\nUsage Used: {}\nUsage Free: {}" \
      "\nUsage Percent: {}\nPart Type: {}\nPart Mountpoint: {}".format(a,b,c,d,e,f,g))

info = Info()

print(info.getBootTime())

memory = Memory()

a,b,c,d,e,f = memory.getSwapMemory()
print("Total: {0} Used: {1} Free: {2} Percent: {3} Sin: {4} Sout: {5}".format(a,b,c,d,e,f))

network = Network()

print(network.getNetConnections())

Neleri Gösterir?

CPU:

CPU Times, CPU Percent, CPU Percent Per CPU, CPU Percent Times, CPU Count, CPU Affinity

Disk:

Disk Partitions, Disk Usage, Disk I/O Counters

Information:

Users, Boot Time, Process Iteration Tool

Memory:

Virtual Memory, Swap Memory, Memory Info, Memory Info(Extend), Memory Percent, Memory Map

Network:

Network I/O Counters, Net Connections

Şimdilik bu özellikleri sağlamakta. Test dosyalarına bakabilirsiniz.

Test Files:

cpu --
  \test.py
disk --
  \test.py
info --
  \test.py
memory --
  \test.py
network --
  \test.py

Kurulum

python setup.py install

Gereksinim Kurulumu

pip install -r requirements.txt